ATEX USER – PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Opis

Szkolenie przeznaczone dla pracowników nadzoru, służb bhp oraz kadry technicznej zakładów, w których występują strefy zagrożenia wybuchem. Spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 931) i stanowi kompetentne uzupełnienie szkoleń bhp w zakresie ochrony przed wybuchem

Opis IECEx

Adresaci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni zakładu pracujący na instalacjach, w których występują strefy zagrożenia wybuchem oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ww. instalacji

Program

1.   Powstawanie atmosfer wybuchowych.

2.   Wybuch – definicja, skutki.

3.   Przepisy prawne.

4.   Minimalne wymagania BHP, w miejscach pracy na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

5.   Kompleksowa ocena ryzyka.

6.   DZPW.

7.   Ocena zagrożenia wybuchem.

8.   Klasyfikacja obiektów pod względem zagrożenia wybuchem.

9.   Zasady klasyfikacji stref pod względem zagrożenia wybuchem.

a)      Ustalenie parametrów palności i wybuchowości gazów, par cieczy palnych i pyłów.

b)      Charakterystyka procesów i urządzeń.

c)      Ustalenie miejsc emisji substancji palnych.

d)      Ocena prawdopodobieństwa występowania atmosfer wybuchowych.

e)      Uwzględnienie wpływu wentylacji i innych zabezpieczeń na rodzaj strefy.

f)       Analiza i ocena ryzyka wybuchu.

g)      Minimalne wymagania dla miejsc pracy: zintegrowana ochrona przeciwwybuchowa.

10. Środki zintegrowanej ochrony przeciwwybuchowej.

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski, Rafał Sieńko, Jolanta Bladowska, Andrzej Wolski

Lokalizacja

Gdańsk/on-line Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

ATEX USER – PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

- Termin szkolenia:

2021-06-11

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk/on-line

Koszt szkolenia:

850.00zł netto (1045.5zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto (1045.5zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39