ATEX USER – PRACOWNICY OPERACYJNI. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Opis

Szkolenie przeznaczone dla pracowników podstawowego szczebla technicznego wykonujących prace nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 931) i stanowi kompetentne uzupełnienie szkoleń bhp w zakresie ochrony przed wybuchem

Krótkie i zwarte szkolenie, obficie ilustrowane filmami, przedstawia w ciekawy i przejrzysty sposób zagrożenia związane wybuchem gazów, par cieczy palnych i pyłów. Celem szkolenia jest uświadomienie i uwrażliwienie uczestników na zagrożenia wybuchowe oraz podkreślenie logiki procedur obowiązujących w zakładzie.

Opis IECEx

Adresaci

Pracownicy podstawowego szczebla technicznego

Program

  • Lekcje z historii. Omówienie przebiegu reprezentatywnych katastrof związanych z wybuchem oraz wniosków, jakie zostały z nich wyciągnięte.
  • Najważniejsze właściwości pożarowo-wybuchowe substancji palnych.
  • Czym jest atmosfera wybuchowa i dlaczego wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem.
  • Potencjalne źródła zapłonu i środki zabezpieczeń.
  • Skrócona informacja o przepisach prawnych i normach
  • Jak czytać cechę przeciwwybuchową urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.
  • Zasady bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Jakie działania należy podejmować przed rozpoczęciem prac, przed wejściem do strefy, podczas pracy w strefie, po zakończeniu prac.

Wykładowca

Grzegorz Kulczykowski

Lokalizacja

Kraków/on-line Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

3 godziny

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

ATEX USER – PRACOWNICY OPERACYJNI. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

- Termin szkolenia:

2021-04-13

- Miejsce szkolenia:

Kraków/on-line

Koszt szkolenia:

350.00zł netto (430.5zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

350.00 netto (430.5zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39