Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w projektowaniu infrastruktury wodorowej

Opis

Instalacje wodorowe staną w się w niedługim okresie jednym z podstawowych zadań projektowych. Aktualnie w polskim prawodawstwie brakuje szczegółowych wytycznych dotyczących instalacji wodorowych, np. związanych z zachowywaniem koniecznych odległości pomiędzy obiektami infrastruktury, doborem zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz planowaniem projektu.

Szkolenie wprowadza w tę tematykę korzystając z rozwiązań wypracowanych w innych krajach, bardziej zaawansowanych we wprowadzaniu tych technologii. Szkolenie prowadzi inżynier bezpieczeństwa pożarowego z doświadczeniem nabytym przy koordynacji dużych projektów inwestycyjnych.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Kadra techniczna zakładów oraz projektanci instalacji wodorowych, technolodzy

Program

1.       Zrozumieć wodór. Zagrożenia. Fizykochemia.

a)      Wodór sprężony (GH2)

b)      Wodór skroplony (LH2)

2.       Plan zagospodarowania terenu. Omówienie infrastruktury technologicznej i pomocniczej - na wybranym przykładzie.

3.       Dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych aktywnych i pasywnych wynikających z planowanej infrastruktury wodorowej – na wybranym przykładzie.

4.       Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem – na wybranym przykładzie.

5.       Podejście do projektu, planowanie, ryzyka projektowe. Z jakich standardów technicznych korzystać przy planowaniu inwestycji.

 

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną materiały z modelu 3D przykładowej infrastruktury wodorowej.

Wykładowca

Aleksandra Tracz-Gburzyńska

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w projektowaniu infrastruktury wodorowej

- Termin szkolenia:

2021-04-21

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

900.00zł netto (1107zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

900.00 netto (1107zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39